Analýza + Projekt

One piece flow
Spolupráca v oblasti implementácie pŕvkov one piece flow v krajčírskej dielni. Zmena izolovaného procesu výroby na výrobu v linke.

Intro

Profil spoločnosti

Textilná spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu  zdravotníckych textílií.  Pri produkcii výrobkov využíva kruhové pletacie technológie, ploché osnovné pletenie a celý rad automatických a ručných šijacích strojov. Firma sa pri výrobe jedného z high runnerov rozhodla zásadne zmeniť súčasný spôsob výroby a implementovať prvú linku v celej výrobe.

 

ZADANIE

Tvorba procesu a layoutu pre výrobu produktu

Úlohou projektu bolo zmapovať súčasný proces výroby vybraného výrobku a zadefinovať možnosti implementácie one piece flow resp. linkového spôsobu výroby:

 • Zmapovanie vybraného produktu prostredníctvom priameho pozorovania
 • Definovať potenciály na zlepšenia formou procesných a technických návrhov
 • Identifikovať úzke miesta procesu – strojné, personálne
 • Návrh scenára a možností ako dosiahnuť požadovaný výkon – takt
 • Zadefinovať normu pre pracoviská (linku)

Postup

Fázy riešenia

 1. Analytická fáza
 • Analýza dokumentácie a procesu výroby vybraného produktu
 • Analýza spotreby času všetkých operácií
 • Identifikácia nedostatkov
 1. Spracovanie výsledkov
 • Návrh na optimalizáciu operácií
 • Návrh vyváženia procesu
 • Návrhy usporiadania pracoviska a spájanie pracovísk
 • Návrhy potrebných zariadení, prípravkov, nástrojov
 • Návrhy na prepojenie pracovísk
 • Návrhy celkového layotu linky a pracovísk
 1. Workshop
 • Prezentácia návrhu
 • Optimalizácia návrhov
 • Konštrukčný návrh linky
 1. Konštrukcia linky
 • Zadanie pre dodávateľa
 • Úpravy návrhov linky
 • Finálny návrh a obstaranie

Layout a materiálový tok pred projektom

Layout a materiálový tok po návrhu

Návrh dopravníku

Results

Dosiahli sme

Implementácia one piece flow

OK

Eliminácia           VIP

-80 %

Zvýšenie produktivity

+15%

Eliminácia manipulácie

OK

hodnotenie spolupráce

Návrh pre nás oredstavuje úplne nový spôsob výroby produktu.

Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.