tréning&workshop

Mapovanie toku hodnôt

Spoluprácu v oblasti tvorby mapy hodnotového  toku za účelom zmapovania potenciálov výkonnosti podnikových procesov vo fáze pred sériovej výroby.

Intro

Profil spoločnosti

Dodávateľ vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), chladenia hnacích motorov (PTC) a elektrických a hybridných systémov riadenia tepla pre automobilový priemysel. 

ZADANIE

Tvorba mapy VSM

Vytrénovať pracovníkov spoločnosti v problematike mapovania hodnotového toku a podporiť ich pri návrhu mapy VSM pre kľúčového zakázníka vo fáze rozbehu sériovej výroby.

 • Pochopiť význam mapovania hodnotového toku v priemyselnom podniku.
 • Pochopiť podstatu VSM ako nástroja pre optimalizáciu hodnotového toku a výkonnosti podniku.
 • Vedieť čítať a interpretovať zostrojenú VSM mapu.
 • Rozumieť základným princípom optimalizácie hodnotového toku.
 • Byť pripravený zostrojiť mapu hodnotového toku vo svojom podniku.
 • Poznať hlavné princípy zlepšovania hodnotového toku a budovania štíhleho výrobného systému.

Pomôcť zostrojiť VSM mapu súćasného stavu a definovať potenciály zmeny vo výkonnosti výrobného systému.

Postup

Fázy riešenia

1.Teoretická príprava

 • Portfólio vyrábaných produktov a forecast na 2019
 • Analýza výkonnosti súčasného výrobného systému (ako predpoklad pre porovnanie s budúcim stavom)
 • Analýza výrobných procesov spojených s produktovým portfóliom
 • Analýza logistických procesov spojených so zásobovaním materiálu
 • Analýza manipulačnej techniky
 • Analýza priestorových nárokov výrobnej technológie a jej periférie
 • Identifikácia obmedzení (technologických, technických, priestorových) spojených so sťahovaním výroby

2.Podpora vo fáze návrhu budúceho stavu rozmiestnenia výroby v nových priestoroch

 • Rozmiestenie výrobnej technológie v novom priestore
 • Pozície výrobných liniek, strojov a periférnych zariadení
 • Pozície a veľkosť miesta pre vstupný a výstupný materiál
 • Pozícia zázemia pre administratívnych pracovníkov
 • Návrh prechodových uličiek a ich potrebných rozmerov vzhľadom na spôsob manipulácie s materiálom

3.Podpora vyhodnotenia prínosov presťahovania výroby

 • Návrh metrík pre vyhodnotenie výkonnosti po zmene
 • Kalkulácia metrík

Results

Dosiahli sme

Pripravený projektový tím VSM

ok

Mapa súčasného stavu a KPI

ok

Identifikácia potenciálov výkonnosti

ok

Plán zmeny pre dosiahnutie potenciálov

ok

hodnotenie spolupráce

„Môžeme potvrdiť prínos workshopu pri realizácii zlepšovacích aktivít ako Mapovanie Toku hodnôt v rámci zavádzania nášho nového závodu a týmto naplniť požiadavku Jaguár Land Rover. Daná aktivita taktiež pomohla pracovníkom jednotlivých oddelení zvýšiť svoju kvalifikáciu a aktívne riešiť plytvanie v rámci dodávateľského reťazca.

Plant manager výrobného závodu, automobilový priemysel

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.