Mentoring - podpora riadenia útvaru údržby

Optimalizácia riadenia údržby

Spolupráca v oblasti podpory riadenia a optimalizácie komplexného systému údržby výrobného závodu, s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv.

Intro

Profil spoločnosti

Strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu detailov a zvarencov pre traktory, zemné a cestné stroje, kombajny a  poľnohospodársku techniku, ale aj manipulačnú techniku a ďalšie stroje.

Spoločnosť je pro-exportne zameranou firmou, ktorej zákazníkmi sú nadnárodné firmy a svetoví lídri vo svojich oblastiach pôsobenia.
S firmami John Deere a Caterpillar spolupracuje viac ako 12 rokov.

ZADANIE

Optimalizácia riadenia útvaru údržby

Reštartovať a optimalizovať manažérsky systém riadenia útvaru údržby a starostlivosti o výrobné zariadenia pre potreby výrobného závodu.

Pripraviť riadiacich pracovníkov útvaru údržby na koordináciu, riadenie a rozvoj navrhnutého systému údržby a jeho rolovanie v rámci celého závodu.

Formou osobného mentoringu realizovať podporu a osobný rozvoj manažéra údržby výrobného závodu.

Naplniť očakávania vedenia spoločnosti pre trvalé dosahovanie vysokej výkonnosti prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv, v súlade s plnením očakávaných výrobných kapacít.

 

 

Postup

Fázy riešenia

1.Analýza súčasného stavu

  • Audit údržby – hodnotenie, benchmarking, problémové okruhy a definovanie priorít optimalizácie.
  • Prezentácia výsledkov auditu vedeniu spoločnosti a pracovníkom údržby.

2.Podpora vo fáze optimalizácie riadenia

  • Plánovanie, realizácia a reporting výkonov počas celozávodnej odstávky výroby.
  • Optimalizácia KPI a cieľov údržby; optimalizácia zberu dát a vyhodnocovania.
  • Kategorizácia strojov – zoznam kritickosti zaradení.
  • Korektívna údržba – wokflow, reporting, reakcia, zmluvný servis vrátane.
  • Preventívna údržba – redesign plánov údržby vo väzbe na konštrukčné celky zariadenia a vhodnú stratégia výkonu preventívnej činnosti.
  • Management riadenia náhradných dielov – lokácie skladov, priority skladovania a výšky zásob jednotlivých dielov.
  • Autonómna údržba – redesign a reštart systému.
  • Organizačná štruktúra – tvorba kapacitného modelu, pohotovosti a návrh zmennosti.

 

Results

Dosiahli sme

Priama podpora manažérovi údržby

2 dni v týždni

Priama podpora manžérovi údržby

6 mes.

Dosahovanie stanovených míľnikov

prebieha

hodnotenie spolupráce

Projekt je stále vo fáze realizácie.

Riaditeľ výrobného závodu, Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.