praktický tréning

MSA Štúdie v minitab

Podpora rozvoja pracovníkov spoločnosti zameraná na pochopenie realizácie štúdií merania a vyhodnocovanie spôsobilosti meracích systémov – MSA prostredníctvom najpoužívanejšieho software Minitab® Statistical Software.

Intro

Profil spoločnosti

Vývoj a výroba náhradných dielov, prevodoviek, prevodových skríň a náprav pre vysokozdvižné vozíky.

ZADANIE

Individuálny rozvoj jednotlivca

Podporiť individuálny rozvoj pracovníkov spoločnosti (útvar metrológie) zodpovedných za realizáciu štúdií MSA.

 • Oboznámiť sa s prostredím software Minitab a prácou s údajmi,
 • Zvládnuť užívateľské prostredie software Minitab,
 • Vedieť účelovo používať jednotlivé štúdie MSA pre spojité a atributívne znaky,
 • Byť pripravený realizovať MSA procedúry samostatne v dennej operatíve,
 • Vedieť interpretovať získané výsledky realizovaných procedúr MSA,
 • Naučiť sa vyvodzovať závery na základe faktov a nie osobných pocitov.

Účastník tréningu je pripravený samostatne, objektívnym spôsobom zbierať a  analyzovať požadované údaje.

Vie vyberať vhodné typy nástrojov zameraných na analýzu spôsobilosti meracích systémov.

Účastník je oboznámený s pozadím štatistických procedúr a kalkulácie jednotlivých parametrov štúdií MSA.

Účastník tréningu je pripravený samostatne zvládnuť realizáciu štúdii MSA v software prostredí Minitab 

Postup

Fázy riešenia

Minitab zoznámenie sa

 • Základné menu a popis
 • Import dát do Minitab
 • Práca s údajmi
 • Zmena formátu
 • Sortovanie dát
 • Usporiadanie dát
 • Minitab výstupy analýz a uloženie výsledkov

MSA pre spojité údaje

 • Bias
 • Linearita
 • Stabilita
 • Type 1 Gage Study
 • Gage R&R

MSA pre atributívne údaje

 • Attribute Agreement Analysis
 • Attribute Gauge R&R Study

 

   

  Results

  Dosiahli sme

  hodnotenie spolupráce

  „S tréningom som veľmi spokojný, naplnil moje očakávania.“

  Útvar metrológie

  ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

  Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.