Normovanie procesov v potravinárskej výrobe

Normovanie práce

Spolupráca v oblasti definovania normatívov a noriem pre kompletné portfólio výrobkov.

Intro

Profil spoločnosti

Textilná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj pančuchového tovaru, výroba pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov.

ZADANIE

Analýza procesov rezania a balenia a definovanie spotreby času

Úlohou projektu bolo na vybraných prevádzkach analyzovať súčasnú spotrebu času a definovať katalóg noriem.

 • Snímkovanie procesov rezania, balenia a etiketovania
 • Analýza produktivity a návrhy na zlepšenie
 • Stanoviť správny postup pre normovanie podľa špecifikácie danej výroby
 • Prenormovanie predstaviteľov
 • Zaškoliť vybraného pracovníka pre oblasť normovania
 • Návrh noriem pre kompletné portfólio výrobkov
 • Vytvoriť podklad pre smernicu procesu normovania

 

Postup

Fázy riešenia

1.Prípravná fáza

 • Výber predstaviteľov pre normovanie, vytvorenie skupín „rodín“ produktov
 • Zaškolenie dvoch pracovníkov pre proces normovania, ktorí budú vypomáhať pri snímkovaní procesov na baliacich linkách
 • Definovanie hraníc meraných procesov
 • Úvodné snímkovanie a vyhodnotenie výsledkov.
 • Verifikácia postupu snímkovania – správne vnímanie produktívnych a neproduktívnych činností v procese.

2.Realizačná fáza

 • Normovanie predstaviteľov jednotlivých rodín produktov + vybranej skupiny v danej rodine
 • Porovnávanie námerov,
 • Analýza závislostí pre vybrané činitele trvania
 • Vyhodnotenie meraní
 • Príprava normatívov pre proces rezania, balenia a etiketovania
 • Nahranie produktov
 • Overenie funkčnosti normatívu

3.Prezentácia výrobkov

 • Prezentácia výsledkov normovania vedeniu spoločnosti
 • Odovzdanie katalógu noriem
 • Odovzdanie prezentácie návrhov na optimalizáciu procesov
 • Prezentácia dopadov nového normatívu na celkový objem Nhod.

Results

Dosiahli sme

Zadefinovanie spotreby času pre všetky výrobky

OK 

Presnosť normatívu pri overovaní objektívnosti

do 5%

Vyškolenie pracovníkov pre proces normovania

OK

Návrhy na elimináciu neproduktívnych činností

-15%

hodnotenie spolupráce

„Spolupráca so spoločnosťou bola na vysokej úrovni, spoločnosť postupovala podľa dohodnutých podmienok. Zistené výsledky boli odprezentované na stretnutí a projekt splnil naše očakávania”

HR manažér

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.