Analýza

OEE rýchla analýza potenciálov

Spolupráca v oblasti analýzy zameranej na potenciál zvyšovania výkonnosti výrobných zariadení pomocou metodiky OEE (Celková efektívnosť zariadenia). Rýchla analýza Vám prináša jedinečné spojenie skúseností priemyselných inžinierov a expertov v oblasti automatizácie IT procesov. Takto získate kvalifikovaný podklad pre rozhodovanie o zvyšovaní produktivity výroby.

Intro

Profil spoločnosti

Výroba produktov papierovej hygieny z jemného papiera. Spoločnosť vyrába kompletný sortiment toaletného papiera, kuchynských utierok a hygienických vreckoviek na každú príležitosť, určených pre bežných spotrebiteľov v domácnostiach.  

ZADANIE

Mentoring projektového tímu

 • Zmapovanie reálnej výkonnosti vybraného výrobného zariadenia prostredníctvom priameho pozorovania.
 • Identifikácia prestojov na pozorovanom zariadení a vyčíslenie straty výkonu počas pozorovania.
 • Definovanie potenciálu zvýšenia výkonnosti pozorovaného zariadenia.
 • Návrh scenára a možností ako dosiahnuť vyčíslený potenciál.
 • Výpočet návratnosti z realizácie naplnenia potenciálu.

 

Postup

Fázy riešenia

1.Výber zariadenia pre pozorovanie

Rýchla obhliadka výroby, definovanie úzkeho miesta a výber zariadenia pre pozorovanie. Oboznámenie operátorov o pozorovaní.

2.Priame pozorovanie počas chodu zariadenia

Mapovanie výkonnosti zariadenia, záznam typov a veľkosti  zachytených strát počas reálneho chodu zariadenia.

3.Kalkulácia a vyhodnotenie výsledkov

Klasifikácia a kategorizácia identifikovaných strát. Kalkulácia OEE, potenciálu zvýšenia a návrhu programu OEE na mieru pozorovanej výroby.

3.Prezentácia výsledkov analýzy

Prezentácia aktuálnej výkonnosti s reálneho potenciálu, návrh postupu pre dosiahnutie potenciálu, kalkulácia návratnosti.

 

  Results

  Dosiahli sme

  Potenciál nárastu rastu OEE (%)

  + 63%

  Potenciál nárastu dostupnosti (%)

  +21%

  Potenciál nárastu rýchlosti (%)

  +32%

  Výstupy analýzy

  • zoznam všetkých strát identifikovaných v reálnom výrobnom procese,
  • kvantifikácia opakovateľnosti a trvania jednotlivých strát,
  • výpočet reálnej výkonnosti pozorovaných zariadení,
  • porovnanie vypočítanej reálnej výkonnosti s internou kalkuláciou a hodnotením,
  • potenciál nárastu výrobného výkonu,
  • porovnanie vykazovaného vs. skutočného stavu prestojov,
  • návrh riešeniapostupu zvýšenia výkonnosti, vrátane vyčíslenia návratnosti (ROI).

  hodnotenie spolupráce

  Manažér úseku výroby

  ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

  Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.