Projekt

Optimalizácia výkonnosti lakovacej linky

Spolupráca v oblasti normovania práce jednotlivých taktov linky a definovanie opatrení zameraných na zvyšovanie výkonnosti linky.

Intro

Profil spoločnosti

Strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu detailov a zvarencov pre traktory, zemné a cestné stroje, kombajny a  poľnohospodársku techniku, ale aj manipulačnú techniku a ďalšie stroje.

Spoločnosť je pro-exportne zameranou firmou, ktorej zákazníkmi sú nadnárodné firmy a svetoví lídri vo svojich oblastiach pôsobenia.
S firmami John Deere a Caterpillar spolupracuje viac ako 12 rokov.

ZADANIE

Optimalizácia výkonnosti lakovacej linky

Hlavné ciele analýzy:

 • Identifikovať miesta, kde je možné bez investícií dosiahnuť výraznejšie zlepšenia v produktivite práce.
 • Posúdiť objektívnosť súčasných noriem spotreby času na všetkých taktoch linky.
 • Up-date súčasného normtívu resp. návrh nového normatívu v zmysle identifikovaných námerov.
 • Navrhnúť možnosti eliminácia plytvania vo všetkých procesoch.
 • Zlepšiť produktivitu práce na linke.
 • Eliminácia pracovnej záťaže.
 • Navrhnúť zmeny layoutu v zmysle identifikovaných obmedzení.

Postup

Fázy riešenia

1.Analýza súčasného stavu

 • Analýza je vykonávaná priamym pozorovaním vybraných procesov. Používané metódy – snímka operácie, ergonomické checklisty, REFA formuláre pre definovanie noriem, MTM analýza, videoanalýza, analýza layoutu,  mapovanie toku hodnôt.
 • Analýza výkonnosti súčasného výrobného systému (ako predpoklad pre porovnanie s budúcim stavom)
 • Analýza logistických procesov spojených so zásobovaním materiálu
 • Analýza priestorových nárokov výrobnej technológie a jej periférie
 • Identifikácia obmedzení výroby (technologických, technických, priestorových)

2.Spracovanie zistení a príprava návrhov na zlepšenie

 • Spracovanie získaných dát a spracovanie výsledkov. Identifikujú sa kľúčové potenciály na zlepšenie po implementácii ktorých dosiahneme očakávané výsledky.
 • Výsledky námerov spotreby času – návrh noriem a tvorba normatívu.
 • Návrhy na viacstrojovú obsluhu.
 • Návrhy na zvýšenie produktivity práce.
 • Návrhy zlepšenia materiálového toku a toku hodnoty.
 • Optimalizácie procesu a následná štandardizácia.
 • Návrhy na prípravky, stoly, dopravníky, vozíky.
 • Návrhy na robotizáciu a automatizáciu procesu všade, kde je opodstatnené.
 • Ergonomické návrhy.
 • Pozície a veľkosť miesta pre vstupný a výstupný materiál

3.Realizáia opatrení a implementácia pre dosihanutie zmeny

Results

Dosiahli sme

Výkon lakovacej linky (m2)

+23%

Produktivita práce (m2 / pracovník)

+14%

Validácia normatívu linky 

ok

                                                                        

hodnotenie spolupráce

„Spolupráca s firmou 4industry pokračuje ďalej v priamej podpore realizovania navrhovaných zmien 2021+.“

 Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.