Analýza - projekt

Optimalizácia Prípravkov zváracích robotov
Spolupráca v oblasti usporiadania zváracích robotov a prípravkov.

Intro

Profil spoločnosti

Technologická spoločnosť pôsobiaca na globálnom trhu. Ponúka riešenia a služby pre priemyselné motory, stroje a vozidlá. Ponúka výrobky, ktoré pomáhajú znížiť znečistenie ovzdušia výrobou kvalitných výfukových zariadení.

ZADANIE

Optimalizácia usporiadanie JIGov na zváracích robotoch

Úlohou projektu je posúdiť súčasného usporiadania zváracích prípravkov (JIGov) na 3 robotoch s cieľom:

 • Znížiť rozdiely medzi spotrebou času medzi robotmi (zlepšiť vybalancovanie)
 • Zlepšiť rovnomernosť vyťaženia obsluhy robotov
 • Zlepšiť výkon na výstupe z robotických pracovísk

Postup

Fázy riešenia

1.Analýza súčasného stavu

 • Analýza usporiadanie prípravkov v súčasnom stave
 • Analýza strojného a obslužného času
 • Vytvorenie vyvažovacieho diagramu a definovanie úzkeho miesta
 • Analýza vyťaženie operátorov pri súčasnom usporiadaní

2.Spracovanie výsledkov a návrh riešenia

 • Návrh nového usporiadania JIGov – viacero variant
 • Definovanie potrebných presunov
 • Prezentácia nového vyvažovacieho diagramu
 • Prezentácia zlepšení zvýšenia výkonu

Vyváženie pôvodný stav

Vyváženie navrhovaný stav

Results

Dosiahli sme

Zvýšenie výkonu na zmenu

+25%

Zlepšenie  vyťaženia operátorov

OK

Eliminácia potreby 3. zmeny

OK

Zvýšenie využitia     JIGov

+20%

hodnotenie spolupráce

Návrh implementujeme do reality s cieľom dosiahnuť zvýšenie produktivity

Riaditeľka výrobného závodu, Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.