workshop

Firma 2030
Spolupráca v oblasti návrhu komplexného layout so strategickým zámerom rozvoja spoločnosti do roku 2030.

Intro

Profil spoločnosti

Strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu detailov a zvarencov pre traktory, zemné a cestné stroje, kombajny a  poľnohospodársku techniku, ale aj manipulačnú techniku a ďalšie stroje. Spoločnosť je pro-exportne zameranou firmou, ktorej zákazníkmi sú nadnárodné firmy a svetoví lídri vo svojich oblastiach pôsobenia. S firmami John Deere a Caterpillar spolupracuje viac ako 12 rokov.

ZADANIE

Strategický layout pre firmu 2030

Úlohou projektu je pripraviť strategický pohľad za firmu optikou roku 2030, kde sú zadefinované zásadné oblasti, kde sa chce firma posúvať:

 • Podporiť pracovníkov spoločnosti (projektových manažérov) zodpovedných za projekt layoutu výroby a logistiky odborným vedením
 • Definovať merateľné cieľe / ukazovateľe projektovania nového layoutu
 • Analyzovať pripravené varianty materiálového toku a layoutu
 • Analyzovať výhody / nevýhody jednotlivých variant na základe jasných parametrov:
  • dĺžka materiálového toku
  • počet bodov rozpojenia
  • veľkosť rozpracovanej výroby a medziskladov
  • celkové produktivita na m2
 • Dosiahnuť výkonnosť nového layoutu na úrovni 100 mil Eur

Postup

Fázy riešenia

 • Analýza súčasného a budúceho stavu:
  • Portfólio vyrábaných produktov (rodín) a forecast na nasledujúce obdobie
  • Analýza výkonnosti súčasného výrobného systému (ako predpoklad pre porovnanie s budúcim stavom)
  • Analýza výrobných procesov spojených s produktovým portfóliom
  • Analýza logistických procesov spojených so zásobovaním materiálu
  • Analýza priestorových nárokov výrobnej technológie a jej periférie
  • Identifikácia obmedzení (technologických, technických, priestorových) spojených so projektovaním nového layoutu a logistiky
  • Analýza manipulačnej techniky potrebnej na materiálový tok

Čo sme urobili:

 • Posúdili sme zmenu štruktúry budúcich výrobkov voči súčasnému stavu
 • Na základe toho sme vypočítali aké zariadenie a procesy potrebujeme posilniť a na ktoré už máme dnes dostatočnú kapacitu
 • Vypočítali sme ako sa zmení prácnosť použitím modernejších technológií
 • Navrhli sme najvhodnejšie materiálové toky a usporiadanie technológií aj vzhľadom na ich vzájomné kolízie
 • Vypočítali sme kapacity skladov a iných podporných plôch
 • Vypočítali sme veľkosť budúcej montáže

Ukážka nového layoutu a materiálových tokov

Ukážka výpočtu kapacít – zelené je potrebné navýšenie a červeným nadkapacita

Results

Dosiahli sme

Zvýšenie výkonu na        m2

+25%

Zníženie materiálových tokov

-20%

Zníženie       bodov rozpojenia

-10%

Komplexný výpočet kapacít

OK

hodnotenie spolupráce

Máme celkový pohľad na budúcu firmu a tento výstup nám pomôže pri rozhodovaní v budúcnosti.“

Riaditeľka výrobného závodu, Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.