Mentoring - podpora realizácie interného projektu

SŤAhovanie výroby
Spolupráca v oblasti podpory pracovníkov spoločnosti zodpovedných za riešenie projektov zameraných na sťahovanie vybraných prevádzok výroby.

Intro

Profil spoločnosti

Technologická spoločnosť pôsobiaca na globálnom trhu. Ponúka riešenia a služby pre priemyselné motory, stroje a vozidlá. Ponúka výrobky, ktoré pomáhajú znížiť znečistenie ovzdušia výrobou kvalitných výfukových zariadení.

ZADANIE

Tvorba layoutu pre potreby sťahovania výroby do nových priestorov

Úlohou projektu je vytvoriť komplexný návrh layout pri sťahovaní do nových priestrorov

 • Hlavným cieľom je vytvoriť návrh možného usporiadania výrobných, logistických a iných podporných procesov v nových priestoroch o veľkosti 5000 m2
 • Navrhnúť layout orientovaný na plynulosť materiálového toku v LEAN princípoch
 • Do layoutu zakomponovať súčasné a prípadné budúce technológie, ktoré sú plánované pre budúce projekty

Postup

Fázy riešenia

1.Analytická fáza

 • Analýza súčasných zariadení a výrobných procesov spojených s produktovým portfóliom
 • Analýza logistických procesov spojených so zásobovaním materiálu
 • Analýza manipulačnej techniky
 • Analýza priestorových nárokov výrobnej technológie a jej periférie
 • Identifikácia obmedzení (technologických, technických, priestorových) spojených so sťahovaním výroby

2.Návrh nového layoutu

 • Pozície výrobných liniek, strojov a periférnych zariadení
 • Pozície a veľkosť miesta pre vstupný a výstupný materiál
 • Pozícia zázemia pre administratívnych pracovníkov
 • Návrh prechodových uličiek a ich potrebných rozmerov vzhľadom na spôsob manipulácie s materiálom

3. Workshop

 • Prezentácia návrhov
 • Finalizácia návrhov

Pôvodný layout

Návrh nového layoutu

 

Navrhované zlepšenia do nového layoutu

Results

Dosiahli sme

Optimalizácia materiálového toku

OK

Implementácia nových technológií

OK

Výpočet kapacít pre  technológie

OK

Návrh usporiadania skladu

OK

hodnotenie spolupráce

Uvedený návrh sme odsúhlasili a implementujeme ho pri sťahovaní do nových priestorov.“

Riaditeľka výrobného závodu, Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.