Projekt

Shop Floor Management

Spolupráca v oblasti implementácie programu Shop Floor Management s cieľom naštartovať program pravidelného dielenského riadenia výroby.

Intro

Profil spoločnosti

Textilná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj pančuchového tovaru, výroba pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov.

ZADANIE

Shop Floor Managemet

 • Navrhnúť metodiku Shop Floor Management na mieru pre podmienky spoločnosti so zohľadnením princípov:
  • orientácia na zodpovednosť,
  • dôraz na výsledok aj proces,
  • vedenie ľudí, koučing, riešenie problémov,
  • účinne zlepšovanie a nová kultúra riadenia,
  • efektívny rozvoj pracovníkov priamo na pracovisku,
  • rozhodovanie na základe meraných faktov na pracovisku.
 • Implementovať navrhnutú metodiku a začať realizovať v zmysle návrhu na pilotnej výrobnej prevádzke.
 • Realizovať informačnú kampaň pre zamestnancov spoločnosti pred pilotným spustením.
 • Navigovať zodpovedných pracovníkov v optimálnom postupe smerom k naplneniu cieľov metodiky SFM.
 • Rolovať zavedenie SFM do všetkých prevádzok výroby.

 

Postup

Fázy riešenia

1.Úvodný workshop pre manažment spoločnosti

 • Typy problémov vo firme a možnosti riešenia
 • Zber dát ako základný vstup pre SFM
 • Vizualizácia získaných údajov a KPI
 • Systematický prístup riešenia identifikovaných problémov
 • Organizácia a realizácia dielenského riadenia – SFM mítingy
 • Kaskáda informácií zdola nahor
  • Dielenský SFM
  • Manažérsky SFM

2.Návrh metodiky SFM 

 • Čo chceme dosiahnuť
  • Výber ukazovateľov pre dielenské riadenie
  • Spôsob zberu a vyhodnotenia ukazovateľov
  • Spôsob vizualizácie ukazovateľov na pracovisku
 • Ako to chceme dosahovať
  • Organizácia mítingov SFM
   • Čo riešiť
   • Kto
   • Kedy
   • Ako dlho
   • Akou formou
   • Aké metodické nástroje používať v rámci mítingov
  • Kde bude prebiehať SFM míting
   • Výber priestoru pre SFM
   • Vytvorenie priestoru so zohľadnením požiadaviek na realizáciu mítingov

3.Štart a realizácia metodiky v reálnom prostredí dielní

 • Podpora vedenia mítingu – tieňový dozor
  • Spôsob vedenia mítingu – čas a obsah
  • Orientácia na ciele
  • Vhodnosť použitých metód
  • Správnosť aplikácie použitých metód
  • Sumarizácia zistení
  • Definovanie opatrení
  • Kontrola plnenia opatrení a uzatváranie ukončených riešení
  • Identifikácia problémových oblastí vo vedení workshopu

  Results

  Dosiahli sme

  Návrh KPI pre dielenské riadenie

  ok

  Návrh a štart zberu dát vo väzbe na KPI

  ok

  SFM štart na pilotnej prevádzke

  ok

  Optimalizačné workshopy pre TOP problémy

  ok

  hodnotenie spolupráce

  „Spolupráca s firmou 4industry bola na vysokej profesionálnej úrovni.“

  Riaditeľka výrobného závodu, Plant manager

  ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

  Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.