Komplexný rozvojový program

Six Sigma Green Belts
Spolupráca v oblasti komplexného tréningového programu Six Sigma Green Belts s cieľom podporiť riadenie podnikových procesov s dôrazom na elimináciu procesnej variability a dosahovania očakávaných výsledkov.

Intro

Profil spoločnosti

Spoločnosť je súčasťou čínskeho koncernu CRRC a pôsobí na slovenskom trhu od januára 2000. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 700 zamestnancov. Závod na Slovensku je zameraný na výrobu gumokovových a plastových dielov, ktoré tlmia vibrácie motorov a podvozkov vo všetkých typoch motorových vozidiel. V roku 2007 v závode vzniklo vývojové oddelenie. Tím vývojárov a konštruktérov navrhuje diely podľa požiadaviek zákazníka a spolupracuje pri ich zavádzaní do výroby. Diely sú navrhované do podvozkov značiek Porsche, Ferrari, Maserati, Fiat a do tlmičov.

Zadanie

Program Green Belts

  • Podporiť snahu o dosahovanie výkonových cieľov vo vybraných procesoch na vybraných útvaroch spoločnosti.
  • Pochopiť význam a možnosti systematického riešenia problémov pomocou Six Sigma v podniku.
  • Podporiť znalosti rozhodovania sa a odstraňovania komplexných problémov na základe objektívnych faktov.
  • Pochopiť, precvičiť a implementovať štruktúrovaný proces riešenia problémov DMAIC na pridelenom projekte.
  • Naučiť sa aplikovať vhodné nástroje programu Lean Six Sigma pre rôzne typy problémov v budúcnosti.
  • Získať zručnosti v používaní analytických, štatistických a kreatívnych techník za účelom systematického riešenia problémov.

Postup

Fázy riešenia

Tréningové moduly DMAIC

• Úvod do problematiky

• Metódy a nástroje vo fáze DEFINUJ

• Meranie procesov s dôrazom na variabilitu

• Meranie procesov s dôrazom na hodnotu a efektívnosť

• Analýza výkonnosti procesov a identifikácia koreňových príčin

• Možnosti zlepšovania identifikovaných a potvrdených príčin

• Implementácia riešenia do procesu a vyhodnotenie zmeny

Kontrolný deň progresu projektov

Certifikácia účastníkov programu Green Belts  

Results

Dosiahli sme

Počet absolventov Green Belts

5

Počet realizovaných projektov

2

Priemerná ročná úspora na projekt

6500 €

Percentuálne zníženie NOK dielov

32 %

hodnotenie spolupráce

„Tréning bol veľmi zaujímavý, ukázal nám mnoho techník, postupov a iných pohľadov na riešenie problematiky. Kamarátsky prístup lektora a pohodovú a otvorenú atmosféru hodnotím taktiež veľmi pozitívne, nikto sa nebál opýtať sa otázku aj keď niekedy išlo o banalitu.“

Global Lean Expert

„Samotný tréning ako celok hodnotím pozitívne, samozrejme význam bude mať ak tieto vedomosti/skúsenosti budeme mať možnosť ďalej rozvíjať a konzultovať.“

Project Engineer

„S tréningom som bol spokojný. Dobrá atmosféra, prepojenie teórie s konkrétnymi príkladmi z praxe. Pozitívne vnímam vyskúšanie niektorých metód priamo v rámci školenia.“

FMEA expert

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.