projekt

Mapovanie hodnotového toku

Spolupráca v oblasti podpory globálneho projektu zameraného na identifikáciu potenciálov výkonnosti spoločnosti formou koncernového modelu zlepšovania závodu.

Intro

Profil spoločnosti

Globálny líder v oblasti desingu a výroby záložných zdrojov a priemyselných klimatizácií, ako aj dodávateľ ďalších telekomunikačných produktov.

Na Slovensku pôsobí od roku 1994 a v súčasnosti v  zastrešuje štyri sekcie. Jednu z výrobných sekcií predstavuje  výroba napájacích zdrojov pre telekomunikačný priemysel, poskytuje komplexné energetické riešenia pre IT a telekomunikačný trh

ZADANIE

Konsolidácia výrobných priestorov

Spolupráca v oblasti podpory implementácie programu Production Plant Operating System.

 • Priama podpora vybraných tímov spoločnosti v rámci aktivity Opeating system.
 •  Pomoc navigovať členov tímu, aby komplexne pochopili súčasný stav výkonnosti v operáciách prideleného hodnotového toku a dokázali v ňom identifikovať a priorizovať problémy a príležitosti na zvýšenie výkonnosti v súlade s očakávaniami programu.
 • Poskytnutie odbornej spätnej väzby za navrhnuté a vykonané dielčie aktivity.
 • Pomoc  hľadania a navrhovania optimálnych riešení pre naplnenie cieľov programu.

Postup

Fázy riešenia

1.Pre-baseline phase

 • Výber predstaviteľa pre mapovanie
 • Návrh tímov a výber členov, tréning tímov, plánovanie programu
 • Definovanie projektového zadania a cieľov
 • Predstavenie metodiky korporátneho zlepšovania

2.Baseline event – VSM mapovanie

 • Pondelok: úvodné školenie tímov, obhliadka hodnotových tokov, mapovanie procesov v celom toku
 • Utorok: tvorba mapy súčasného stavu, identifikácia problémových oblastí
 • Streda: tvorba mapy budúceho stavu a kalkulácia budúcej výkonnosti
 • Štvrtok: Prioritizácia návrhov a definovanie časového ramca zmeny
 • Piatok: prezentácia výsledkov manažmentu závodu, ostatným tímom a globálnemu manažmentu.

3.Post support phase

 • Sumarizácia návrhov zlepšovania, koordinácia ďalších krokov, podpora plánovania a riadenia zlepšovacích aktivít.
 • Tvorba leassons learned pre ostatné závody korporácie vo svete.

 

Results

Dosiahli sme

Overall lead time (days)

 

-40%

First Pass Yield (%)

 

+2,7%

Productivity on the main line (%)

+11%

Inventory turn over (times per year)

+52%

hodnotenie spolupráce

„Veľmi oceňujem zapojenie ľudí v tímoch a osobné nasadenie.“

Operational Excellence Director EMEA

„Great work. I look forward to deeper work in the next phase.“

Global Management Representative

„I look forward how do we prioritize all of the topics . Thank you for a big investment of your time.“

Global Management Representative

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.