Interný audit

VDA 6.3

Spolupráca v oblasti realizácie interného auditu podľa normy VDA 6.3:2016 za účelom rozvoja znalostí a zručností pracovníkov spoločnosti a identifikácie odchýlok voči požiadavkám normy.

Intro

Profil spoločnosti

Výrobná spoločnosť dodávajúca komponenty do automobilového a strojárenského priemyslu. Zameriava sa najmä na spracovanie oceľových a nerezových rúr, ktoré opracúva pomocou kotúčových a CNC píl, hydraulických lisov, laserových a iných strojov.

ZADANIE

Interný audit VDA 6.3:2016

Realizovať interný procesný audit podľa metodiky VDA 6.3:2016 na zákazníkom zvolený projekt.

Zabezpečiť potrebnú spôsobilosť vybraných pracovníkov spoločnosti pre realizáciu auditov procesu a hodnotenie výsledkov auditu v zmysle postupov VDA 6.3:2016 vo svojom závode.

Postup

Fázy riešenia

Audit podľa metodiky VDA 6.3:2016

  • Plánovanie auditu
  • Realizácia auditu
    • Úvodný a záverečný rozhovor, komunikácia požiadaviek počas auditu, techniky kladenia otázok, vedenie záznamov.
  • Spracovanie správy z auditu
    • Prezentácia výsledkov, formulácia prijatých opatrení a sledovanie ich následného plnenia.
  • Definovanie akčného plánu s vysvetlením.

Results

Dosiahli sme

Výkon auditu podľa plánu VDA 6.3

OK

Sumarizácia odchýlok a zistení

OK

Záverečný pohovor

 

OK

Vystvanie osvedčenia o absolvovaní

4 ks

hodnotenie spolupráce

“ „

Riaditeľka výrobného závodu, Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.