Workshop - Štíhla výroba

Value Stream Mapping

Spolupráca v oblasti metodiky VSM – využitia mapy hodnotového toku, za účelom zlepšenia znalostnej pripravenosti vybraného interného tímu a definovania potenciálov v hodnotovom toku.

Intro

Profil spoločnosti

Celosvetovo pôsobiaca rodinná firemná skupina v oblasti spracovateľského priemyslu, ktorá zamestnáva viac ako 3600 zamestnancov. Patrí medzi najväčšie nemecké zlievarne vyrábajúce komponenty tlakovým odlievaním z hliníkových zliatin. Výrobný závod na Slovensku je strategickým systémovým partnerom automobilového priemyslu pre hnacie ústrojenstvo, podvozok a karosériu.

ZADANIE

Workshop VSM

Cieľom workshopu bolo definovanie potenciálov pre zvýšenie výkonnosti v celom výrobnom a informačnom toku

 • Výber výrobkového predstaviteľa pre mapovanie
 • Tvorba mapy súčasného stavu
 • Kalkulácia súčasnej výkonnosti cez metriky VSM
 • Identifikácia problémových oblastí a potenciálov zmeny
 • Návrh mapy budúceho stavu

 

Postup

Fázy riešenia

1.Teoretica príprava

 • VSM terminológia, pojem hodnota, hodnotový tok
 • KPI ukazovatele hodnotenia výkonnosti hodnotového toku
 • Postup zostrojenia VSM mapy súčasného stavu – krok za krokom
 • VSM mapa budúceho stavu a plán zmeny

2.Tvorba mapy VSM 

 • Výber výrobkového predstaviteľa pre mapovanie hodnotového toku
 • Zber údajov pre analýzu materiálového a informačného toku, prípadne dátového toku
 • Nakreslenie mapy súčasného stavu
 • Výpočet KPI výkonnosti súčasného stavu
 • Identifikácia a vizualizácia problémových oblastí v materiálovom a informačnom toku
 • Návrh krokov a možných riešení pre elimináciu problémových oblastí v súlade so zásadami a princípmi VSM/ Štíhla výroba, takt, vyvažovanie, plynulý tok, ťah, pacemaker, riadenie zásob (supermarket, milk-run, KANBAN, FIFO atď..)
 • Priorizácia navrhnutých riešení a časový rámec implementácie zmeny

Results

Dosiahli sme

Pripravený interný tím

splnené

Súčasný stav mapa + KPI

splnené

Návrh oblastí zmeny

splnené

hodnotenie spolupráce

Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.