Produkt určený pre zdravotníctvo je expedovaný v tepelno-izolačnom obale s minimálnou požiadavkou tesnosti 13,5 Newton na mm štvorcový (N/mm2).

Dodržanie tejto špecifikácie je kľúčové, pretože inak produkt vo vnútri obalu stráca sterilitu a vzniká riziko ohrozenia pacienta.

 

Pevnosť tesnenia závisí od teploty tesniaceho zariadenia a času tesnenia. Vzťah medzi týmito dvoma faktormi je vyjadrený modelom:

Sila tesnenia = 9.64 + 0.003*Teplota + 4.0021*Čas + 0.000145 Teplota*Čas

 

V súčasnosti v procese výroby resp. procese uzatvárania tesniaceho balenia sú balenia zapečatené pri priemernej teplote 120 stupňov Celzia so štandardnou odchýlkou 25,34. Priemerná doba tesnenia je 1,5 sekundy so štandardnou odchýlkou 0,5.

 1. Vytvorenie modelu

Pri použití software Companion by Minitab môžeme priamo do rozhrania zadať parametre procesu, ich špecifické limity a overiť, či sa model diagramu zhoduje s reálnym procesom. Následne môžeme simulovať výrobu zatavenia 50 000 obalov,  pomocou zadaných vstupných podmienok, reprezentujúcich súčasnú výkonnosť.

 

2. Výsledky simulácie

Výkonnosť procesu vyjadrená indexom Cpk je 0,42, čo je oveľa menej ako minimálny štandard 1,33. Za súčasných podmienok viac ako 10% vyrábaných obalov nespĺňa špecifikácie.

 

3. Hľadanie optimálneho nastavenia vstupov – optimalizácia

Softver Quality Companion intuitívne ponúka ďalší krok: optimalizáciou vstupov.

 

Stanovíme cieľ – v tomto prípade nám ide o minimalizáciu % produktov mimo špecifických limitov – a zadáme okrajové hodnoty procesných vstupov.

 

 

 4. Simulácia nového procesu po optimalizácii

Po nájdení optimálnych nastavení vstupov v zadaných rozsahoch, softvér Companion zobrazí simulované výsledky odporúčaných zmien procesu.

 

Simulácia ukazuje, že nové nastavenia by znížili množstvo chybných tesnení na menej ako 1% pri Ppk 0,78 – čo predstavuje určite zlepšenie, ale stále sa nedostatočné zlepšenie voči štandardu 1,33 Ppk.

 

5. Porozumenie vplyvu variability

Pre ďalšie zlepšenie procesu zatavenia balenia softvér navrhuje vykonať analýzu citlivosti.

 

Jedinečná grafická analýza citlivosti nám poskytuje prehľad o tom, ako kolísanie vstupov ovplyvňuje tesnosť balenia – pečate.

Modrá čiara, ktorá predstavuje čas, naznačuje, že variabilita tohto vstupu má väčší vplyv na percentuálnu hodnotu ako na teplotu. Modrá čiara tiež ukazuje, aký veľký vplyv možno očakávať: v tomto prípade zníženie variability času o 50% zníži percento out of spec (mimo špecifických limitov) na približne 0 percent.

Na základe týchto výsledkov spustíme ďalšiu simuláciu pre vizualizáciu sily tesnenia obalov, zadaním – 50% redukcie variability času.

Simulácia ukazuje, že zníženie variability bude mať za následok Ppk 1,58, čo znamená 0% balení mimo špecifikácie.

Takto môžeme posilniť svoju reputáciu pre vynikajúcu kvalitu.

 

Postup, ako optimalizovať proces, je jednoduchšie, ak na to máte správny nástroj. So simuláciou Monte Carlo na vyhodnotenie spôsobilosti procesu, optimalizáciou parametrov na identifikáciu optimálnych nastavení a analýzou citlivosti na presné určenie toho, kde znížiť odchýlky, Vám môže softvér Quality Companion by Minitab výrazne pomôcť.

 

Ing. Peter Kormanec

konzultant
kormanec@4industry.consulting

 

Spoločnosť 4industry consulting je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softwéru Minitab a Quality Companion.

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.