1.Prvotný pohľad na výkonnosť procesu – tzv. First Pass Analysis

Otázka:

Ktorý z nástrojov zameraných na elimináciu variability a zvýšenie stability ponúkaných produktov používate ako prvú voľbu?

 • SPC charts
 • Histogram
 • Normality test
 • Time Series Plot
 • Capability Analysis

Odpoveď:

 

2.Detailný pohľad na výkonnosť procesu – Čo ďalej po First Pass Analysis?

Otázka:

Ktoré ďalšie nástroje sú najvhodnejšie pri nasledovnom hlbšom vyšetrovaní variability?

 • Probability Plot
 • Trend Analysis
 • Run Chart
 • Box Plot
 • Individual Value Plot
 • Correlation
 • Scatter Plot
 • Testovanie hypotéz
 • Iné

Odpoveď:

3.Metriky hodnotenia výkonnosti procesu

Otázka:

Ktoré indexy a metriky používate na hodnotenie spôsobilosti a výkonnosti Vašich procesov?

 • cp / cpk
 • p/ ppk
 • ppm / DPMO
 • Sigma level
 • Yield
 • FPY / RTY
 • iné

Odpoveď: výsledky prieskumu spoločnosti Minitab Inc.

 

4.Analýza príčin variability a negatívnej výkonnosti procesu

Otázka:

Ktoré z nasledujúcich typov analýz ste doteraz využívali najčastejšie?

 • DoE (Design of Experiments)
 • Regresia
 • DoE a Regresia
 • Žiadna z uvedených

Odpoveď: výsledky prieskumu spoločnosti Minitab Inc.

 

5.Pokročilé nástroje predikcie a modelovania výkonnosti procesov

Otázka:

Kedy plánuje Vaša organizácia začať používať nástroje prediktívnej analytiky a Machine Learning?

 • Práve používame
 • 2020 a neskôr
 • Neplánujeme
 • Neviem

Odpoveď: výsledky prieskumu spoločnosti Minitab Inc.

 

Ing. Peter Kormanec

kormanec@4industry.consulting

 

 Časť informácií obsiahnutých v článku je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

Portions of information contained in this publication/book are printed with permission of Minitab Inc. All such material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved.“

Spoločnosť 4industry consulting je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab LTD. okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softwéru Minitab® Statistical Software a Companion by Minitab®.

Článok obsahuje niektoré zdrojové údaje dostupné na info.minitab.com.

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.