Konštrukcia väčšiny rozhovorov je zložená z otázok a odpovedí. Po krátkej otázke nasleduje odpoveď, v ktorej hľadáme pridanú hodnotu.  V 99% vnímame odpoveď ako dôležitejší prvok rozhovoru a otázku ako „nutné zlo“. Pokúsim sa poukázať, že to môže byť aj naopak. Prirovnal by som to k informačnému systému, kedy zlý vstup (otázka) generuje zlý výstup (odpoveď). Zlá otázka resp. zle položená otázka môže gererovať zlú resp. zbytočnú odpoveď.  Viete sa správne pýtať?

Pri vykonávaní analýzy je správne položená otázka veľmi dôležitá. Je to základný prvok zisťovanie správnych informácií. V mnohých prípadoch majú firmy pripravené odpovede na štandardné otázky, ktoré sú im postavené pri bežne realizovaných auditoch:

  • Máte tento formulár?
  • Kde ho máte umiestnený?
  • Kedy bol aktualizovaný?
  • A pod.

Ale čo ak položíte inú otázku, na ktorú štandardná odpoveď pripravená nie je.

 

Obrázok: Správne otázky

Aký je účel toho čo robíš?

Touto základnou otázkou začíname každú analýzu produktivity. Prečo to máme robiť? Aká je pridaná hodnota tejto činnosti či úkonu? Nie je možné eliminovať, spojiť, zlúčiť túto činnosť. Ak nájdeme možnosti na zlepšenie už v tejto fáze, „máme vyhrané“

Aká je úroveň OEE?

Vieme merať tento kľúčový parameter? Ak áno, vieme ho merať objektívne?  Ak máme objektívne dáta, ako s nimi pracujeme? Je dôležité si uvedomiť, že je veľké množstvo firiem, ktoré nejakým lepším alebo horším spôsobom zbierajú dáta o prestojoch zariadení.  No tam mnohé firmy končia. Neuvedomujú si, že práve tam len cesta začína.

Ako využívame potenciál pracovníkov, ako ich vyťažujeme?

Je množstvo strojov a zariadení, ktoré vyžadujú minimálny čas na obsluhu a je potrebné sa zamerať na vyťaženie pracovníkov. Koľko % z celkového času pracovnej zmeny je operátor produktívne obsadený? Vieme zvyšný čas efektívne využiť? Ak áno, na akých činnostiach alebo pri akých strojoch?

Máme správne definovanú spotrebu času na prípravné a výrobné činnosti?

Ste si istý, že máte objektívne definované normy? Na základe skúseností je výrazný potenciál zvyšovania produktivity práve v správnom zadefinovaný spotreby času. Len minimum firiem má objektívne a metodicky správne zadefinované normy jednotkového a prípravného času. Procesu normovania sa venuje veľmi málo času, pričom údaje z tohto procesu sú dôležité vo fáze kalkulácie, plánovania a odmeňovania. Sme pri tom našom informačnom systéme – nesprávne vstupné zdroje = nesprávne výstupné odpovede.

Ako manipulujeme s výrobkom?

Nesprávny layout, veľké vzdialenosti medzi operáciami, chýbajúca manipulačná technika, to sú len niektoré z príčin plytvania časom. Analýzy poukazujú, že zbytočnou manipuláciou strácame až 15% času. Uvažovali ste o zmene layotu, o prepájaní pracovísk, o výrobných bunkách?

V prípade, že aj Vy stojíte pre výzvou zlepšenia produktivity, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa prídeme pozrieť priamo k Vám a preberieme možnosti spolupráce.

Ak sa chcete dozvedieť viac o optimalizačných projektoch navštívte našu  stránku.  www.4industry.consulting

Ing. Matúš Višňanský

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.