Výpočet OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Celková efektívnosť zariadenia

OEE je kvantitatívny ukazovateľ efektívnosti výrobných zariadení, vyjadrujúci percento výrobného času, ktorý bol skutočne produktívne využitý. Ukazovateľ pozostáva z 3 parciálnych častí, ktoré svojím súčinom vyjadrujú konečnú hodnotu ukazovateľa.

Dosiahnutie úrovne OEE=100% znamená, že ste v danom čase dosiahli úroveň Kvality 100% (vyrobili ste len OK diely), dosiahli ste úroveň Výkonnosti 100% (tak rýchlo ako sa len dalo, resp. ste dodržali objektívne definovaný čas rýchlosti výroby pre konkrétny produkt) a dosiahli ste úroveň 100% Dostupnosti (nemali ste žiadne prestoje).

Ukazovateľ OEE je považovaný za štandard vyhodnocovania výrobnej efektívnosti v štíhlych výrobných systémoch a je zároveň vhodným benchmarkingovým ukazovateľom.

Štruktúra spotreby času pre výpočet OEE

 

Kalkulácia ukazovateľa OEE

Tip:

Pre výpočet Výkonnosti je v praktickej rovine najdôležitejší parameter cyklový čas!

Ideálny cyklový čas predstavuje teoretický minimálny čas pre vyrobenie 1 kusa. Nejedná sa o štandardný čas, ani o nejaký dostupný „balík“ času. Je skutočne dôležité, aby ideálny cyklový čas bol skutočnou a objektívnou hodnotou toho, ako rýchlo môže stroj realizovať operáciu, i v prípade, ak aktuálne beží pomalšie v dôsledku problémov s materiálom, obrobkom, alebo technickým stavom.

V praxi sa teda určuje hodnota cyklového času cez definovanú kapacitu určenú konštruktérom stroja (typový štítok zariadenia) resp. vykonaním časovej štúdie merania absolútne najvyššej rýchlosti, ktorú možno dosahovať.

 

Typy jednotlivých prestojov na výrobných zariadeniach

Klasifikácia prestojov pre kalkuláciu OEE

Metódy a nástroje pre optimalizáciu hodnoty ukazovateľa OEE

 

Klasifikácia prestojov pre kalkuláciu OEE

Existujú benchmarky pre jednotlivé odvetvia a typy výrob. Dôležité je, aby pre benchmarking, bola použitá porovnateľná metodika pre výpočet OEE (najmä meranie a klasifikácia veličín).

Ďalší parameter hodnotenia resp.  porovnávania dosahovanej výkonnosti predstavuje všeobecne definovaná hodnota World Class OEE. Podľa výrobcu automobilov Toyota je už desaťročia považavaná za World Class OEE hodnota 85%. Pričom táto úroveň je dosiahnutá, ak D=90%, V=95% a K=99%.

Uvedenú hodnotu OEE nemožno brať za etalón v každom odvetví. Nakoľko odvetvia, i jednotlivé výrobné systémy sú odlišné aj dosahované resp. plánované hodnoty World Class OEE sú iné. Podľa idhammarsystems.com je štruktúra nasledovná:

Odvetvie priemyslu Hodnota OEE World Class
Automotive 75%
Obrábanie 85%
Baliace linky 75%
Plničky 80%
Chemičky 97%
Výroba stavebných hmôt 96%
Huty 90%

 http://www.idhammarsystems.com/

Líšia sa nielen výrobné procesy a odvetvia ale aj každý závod. Existujú rôzne konečné produkty, rôzne výrobné procesy, stroje a zariadenia sa líšia závod od závodu, vek budov a zariadení sa mení, počet a kvalita zamestnancov sa líšia, rovnako tak kvalita suroviny sa líši. Všetky tieto veci majú vplyv na konečnú efektívnosť výrobného zariadenia.

Americká spoločnosť Leanproduction uvádza na základe takmer 50-ročných skúseností, že hodnota OEE sa v diskrétnej výrobe pohybuje v týchto hodnotách:

http://www.leanproduction.com/

Ing. Peter Kormanec
konzultant
kormanec@4industry.consulting

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.