Kalkulátor noriem

Kalkulátor noriem

Jedna + jedna sú dve. 6 kg za 3 min = 2 kg za minútu. Matematika, ktorá sa vyučuje na prvom stupni základnej školy. Počítať potrebujeme aj vo výrobe. Počítame kapacity strojov, spotrebu času zákazky, potrebný počet pracovníkov na linke, zmenový výkon, veľkosť dávky a...